למידה וניהול ידע בטרנספורמציה דיגיטלית

מפגש ערוצי למידה דיגיטלית וניהול ידע, רביעי, 30 במאי 2018, 09:45

הרצאות נוספות באירוע ערוצי למידה דיגיטלית וניהול ידע

Open Accessibilty Menu